اطلاعات تماس

دفتر نشر حسینه حضرت اوالفضل (ع) دامغان انتشارات کودکان (جوانه)

آدرس: استان سمنان،دامغان،خیابان شهید بهشتی ، حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

تلفن تماس:35244243-023

 

جوانه

شعر: حرفهای پدرم

شعر حرفهای پدرم

پدر م نجار است
کارگاهش دور است
کارگاه پدرم
کوچک و کم نور است

او ولی در کارش
ماهر و استاد است
کارگاه و دل ما
از وجودش شاد است

صبح ها می کند او
موتورش را روشن
می شوم همسفرش
تا در مدرسه من

می زند با من حرف
توی راه او بسیار
حرفهایش زیباست
مثل گل، مثل بهار

من ز شوخیهایش
خنده ام می گیرد
غصه از خنده ی من
ناگهان می میرد

شعر پدر

شعر از : نسرین صمصامی

نسرین صمصامی:
نسرین صمصامی شاعر و نویسنده کودکان و نوجوانان
نسرین صمصامی – حرفهای پدر م

نسرین صمصامی شاعر شیرین سخن کودکان و نوجوانان است. او آثار فراوانی از خود برای بچه ها به یادگار نهاده است . نسرین صمصامی متولد 1345 است و اولین شعرش را با نام «تنهایی یک ماهی» در سال 1364 سروده است. مجموعه «کهن داستانها» و مجموعه شعر «غنچه ها به صف » منتخبی از آثار این شاعر و نویسنده ی تواناست.

شعر چهار فصل
دوست دارم که شود پاک و قشنگ
همه جا از نفس باد بهار
خاک از خواب بگردد بیدار
*
دوست دارم که پر از شور شوم
وقتی از در برسد تابستان
مثل باغ و چمن و تاکستان
*
دوست دارم که بیاید پاییز
کوچه خیس از نم باران بشود
فصل آغاز دبستان بشود
*
دوست دارم که زمستان بشود
بی صدا برف ببارد بر بام
کوچه را پر کند آرام آرام
*
دوست دارم که جهان تازه شود
باز از خنده ی یک غنچه ناز
گل بگوید که بهار آمد باز

 شعر نشانه های خدا
گنجشک ناز و کوچک
پرواز از که آموخت؟
آن بلبل خوش آواز
آواز از که آموخت؟
 
آن ابر را که آورد؟
باران چگونه بارید؟
کی ماه رو صدا زد
وقتی که رفت خورشید؟
 
در ذهن کوچکم بود
صد پرسش و معما
تا گفت در جوابم
آموزگار دانا
 
خورشید و ابر وباران
پرواز و ماه و لبخند
هر یک نشانه ای است
از قدرت خداوند
به اشتراک بگذارید

نظری بدهید

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست