اطلاعات تماس

دفتر نشر حسینه حضرت اوالفضل (ع) دامغان انتشارات کودکان (جوانه)

آدرس: استان سمنان،دامغان،خیابان شهید بهشتی ، حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

تلفن تماس:35244243-023

 

جوانه

حکایت زنگوله

حکایت زنگوله

حکایت زنگوله – روزی یکی از حاکمان ستمگر گذارش به آسیابی سنگی افتاد.

در آنجا الاغی را دید که سنگ آسیاب را می چرخاند.

زنگوله ای هم به گردن الاغ آویزان بود.

حاکم رو کرد به آسیابان و گفت: «چرا به گردن الاغت زنگوله بسته ای؟»

آسیابان گفت: «چون ممکن است بعضی وقتها چرت بزنم، این زنگوله را به گردنش بسته ام تا هر گاه صدای آن را نشنیدم ، بفهمم که الاغ از حرکت ایستاده است. آن وقت او را بزنم تا راه بیفتد.»

حاکم گفت: «خب، ممکن است الاغ بایستد و فقط سرش را تکان بدهد تا زنگوله را به صدا درآورد.»

آنگاه حاکم شروع کرد به تکان دادن سر خودش و گفت: «این طوری!»

آسیابان لبخندی زد و گفت: «آیا شما تا به حال الاغی را دیده اید که عقلش به اندازه ی عقل حاکم باشد؟»

حکایت زنگوله / جوانه آذر و دی 1381 / صفحه 6

انواع آسیاب هایی که در قدیم از آنها استفاده می شد:

آسیاب بادی: نوعی آسیاب است که برای آرد کردن دانه ها در مقدار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد و نیروی چرخاننده دندانه های آن باد است و در مناطق صحرایی مورد استفاده قرار میگیرد….

آسیاب آبی: نوعی آسیاب که در سر راه رودخانه های دایمی قرار میگرفته تا با استفاده از نیروی حرکت آب سنگ آسیاب حرکت کند و آرد را در مقدار زیاد تولید کند….

آسیاب دستی: نوعی آسیاب کوچک که در خانه و برای تولید آرد در مقدار کم مورد استفاده قرار میگرفته. این نوع آسیاب به دلیل وزن کمتر سنگ آسیاب آن، آردی با کیفیت کمتر تولید میکرده

آسیاب سنگی: نوعی آسیاب که در آن از انرژی حرکت حیوانات مانند الاغ، گاو، اسب و… برای حرکت دادن سنگ آسیاب استفاده میکردند. این نوع آسیاب در همه مناطق معمول بوده.

به اشتراک بگذارید

نظری بدهید

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست