اطلاعات تماس

دفتر نشر حسینه حضرت اوالفضل (ع) دامغان انتشارات کودکان (جوانه)

آدرس: استان سمنان،دامغان،خیابان شهید بهشتی ، حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

تلفن تماس:35244243-023

 

جوانه

فضیلت قناعت

فضیلت قناعت

دو امیر زاده در مصر بودند یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. این یکی عالِم زمانه گشت و آن دگری حاکم مصرشد. آنکه مال و منالی داشت به چشم حقارت در عالِم نظر کرد و گفت: «من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در فقرمانده ای!» گفت: « ای برادر شکر نعمت خداوندگار به جای می آورم که میراث پیغمبران یافتم و بر علمم افزود. اما تو را ملک و سلطنتی داد که میراث فرعون است رسیده.

من آن مورم که در پایم بمالند

نه زنبورم که از دستم بنالند

کجا خود شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارم


* هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیدم. مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم . یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.

***

مرغ بریان به چشم مردم سیـر

کمتر از برگ تره بر خوان است

وان که را دستگاه و قوت نیست

شلغــم پخته مرغ بریان است

به اشتراک بگذارید

نظری بدهید

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست