اطلاعات تماس

دفتر نشر حسینه حضرت اوالفضل (ع) دامغان انتشارات کودکان (جوانه)

آدرس: استان سمنان،دامغان،خیابان شهید بهشتی ، حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

تلفن تماس:35244243-023

 

انشاء: تابستان خود را چگونه گذراندید؟

چند کلمه حرف حساب! . . .

آموزگار وارد کلاس شد.

همه به احترام او ایستادند و آموزگار با نگاهی مهربان و با اشاره دست بچه ها را به نشستن دعوت کرد و آرام آرام به طرف تخته سیاه رفت. گچ سفید را برداشت و روی تخته نوشت:

«تابستان خود را چگونه گذراندید؟»

چند کلمه حرف حساب - تابستان خود را چگونه گذراندید

هر سال اولین زنگ انشاء و اولین جمله ای که معلم بر روی تخته سیاه می نویسد، این جمله است و همیشه تا هفته بعد و زنگ انشاء بعدی فرصت داریم فکر کنیم و بنویسیم که :

تابستانمان را چگونه گذرانده ایم!

فکر می کنیم… و فکر می کنیم… و فکر می کنیم…

اما هرچه فکر می کنیم، یادمان نمی آید که تابستانمان چگونه گذشت!

سفر رفتیم… بازی کردیم… کار هم کردیم! اما انگار هیچ کدام از اینها پاسخ سوال آموزگار نیست! …

به فکر فرو می رویم که باید چه کار می کردیم که فراموشش کرده ایم؟ یا چه پاسخی دهیم که آموزگار به داشتن چنین دانش آموزی در کلاسش افتخار کند! اینجاست که حس می کنیم این همه روزِ خوبِ تابستانی را چه بی هدف گذراندیم ؛ و با خودمان می گوییم:

«ای کاش چنین می کردیم… ای کاش چنان می کردیم…»

دوست خوبم!

«ای کاش…» همان چیزی است که آموزگار می خواهد. در تمام این سالها اولین موضوع انشاء ما این جمله است، برای آن که ما را به «ای کاش…» برساند تا بتوانیم برای فرصت های بعدی که فراهم می شوند به دنبال هدف ارزشمندی باشیم. پس باید با خود تصمیمی درست بگیریم و قدر لحظه های خوب زندگی مان را بدانیم و از آنها برای رسیدن به آرزوهایمان استفاده کنیم.

آموزگار خوبم!

از تو سپاسگزارم چون همیشه به یادم می آوری که لحظه ها گرانقدر تر از طلا هستند و باید از آنها با تمام قدرت استفاده کنم برای ساختن زندگیم… ، آینده ام و وطنم.

چند کلمه حرف حساب! . . .

به اشتراک بگذارید

نظری بدهید

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست